Stichting Recht. Toegewijd om voor uw rechten op te komen.

Stichting Recht zet zich in voor jouw recht, namelijk ieders recht.
Democratie en rechtstaat worden nu reeds decennia ondermijnd.
Het is hierom dat wij, in samenwerking met u en instanties en organisaties trachten het recht weer recht te zetten.

Recht is pas recht als er met recht ook recht gesproken wordt

en dat doen wij samen bij Stichting Recht, want samen staan wij sterk in ons recht.

Ons Adres: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden

Ben jij bij ons aan het juiste adres?

Wij zijn van mening dat jij in rechten van gelijkheid ook gelijke rechten hebt.
Dit recht staat in de wet beschreven. Door het instellen en oprichten van een professionele organisatiestructuur zijn wij verenigd in verenigingen van diversiteit en taakstellingen waarmee ieder zich, in vrijheid en respect voor elkaars rechten, kan bewegen.

Door opleiding, of juist het ontbreken daarvan, en beroepsdeformatie kennen mensen hun mensen- en burgerrechten niet en vallen dan in de valkuilen die door verschillende organisaties in samenspannen met politieke verenigingen worden opgezet.

De fundamentele vrijheden, autonomie beginselen, de gelijkheids-beginselen, zo ook jouw zelfbeschikking recht, zijn de grondslagen van onze rechtstaat. Een ieder weet dat zij hun  rechten en vrijheden ontnomen worden. Als iets onrechtvaardig voelt, dan is het vaak ook zo!

Daar gaan wij met verenigde krachten iets aan doen. Wij zijn genoodzaakt ons te verenigen en mensen een betere keus te bieden dan zich te laten vertegenwoordigen door volksvertegenwoordigers in politieke verenigingen die onze rechten schenden nu we duidelijk niet vertegenwoordigt worden maar in dwangdictatuur van (schuld)slavernij gedreven worden.
Wij moeten het dus zelf gaan doen.  Dit betekent dat wij met elkaar zichtbaar moeten maken hoezeer de ondermijning van die zogenaamde volksvertegenwoordigers ons persoonlijke leven ontwrichten. Het merendeel van de mensen beseft nog niet half hoe groot het gevaar nu werkelijk is.

Om hier goed gestructureerd werk van te maken heeft Stichting Recht een organisatie structuur opgebouwd waarin wij  “ieder die dat wil” mee kunnen laten doen in die doelstelling van herstel van ons recht en vrijheid in onze rechtstaat waarin de mensenrechten voorop staan. De stichting doet daarin dienst als toezichthouder, de beleidslijnen van haar Vereniging Ons Recht professioneel  te begeleiden en  ondersteuning voor de deelnemers. Als individu maar ook organisaties, stichtingen en verengingen die deze doelstelling nastreven kunnen zich aansluiten bij de vereniging Ons Recht van waaruit zij kunnen samenwerken aan een betere toekomst met alle ondersteuning die daarvoor nodig is voor en van elkaar.

15 jaar ervaring!

Door verschillende procedures hebben wij een rijke ervaring opgedaan in zaken mensenrechten en burgerrechten

Succes is strategie!

Juist handelen op het juiste moment. Verzaken is verliezen. Ook jij kunt jouw recht leren. Zie hiervoor onze workshops.

guy, man, people
Lawyer
despair, alone, being alone

Samenwerkende organisaties, partners en stichtingen!

De Vereniging ons recht

Vereniging Ons Recht handhaaft ons recht in samenwerking met stichtingen en verenigingen op onderwerpen die in onze samenleving spelen. Samen staan wij sterk. Meld jezelf aan als lid van de Vereniging Ons Recht en doe mee jouw eigen wereld vorm te geven zoals jij dat wil. Het is jouw leven, het is jouw recht, het is jouw toekomst!
Meld je hier aan!

 

Meer weten? Wat we doen klik hier!

Vrijheidsrechten Platform

Vrijheidsrechten is het sociaal media platform  van de organisatie. Hier hebben verschillende mensen, verenigingen, stichtingen en groepen zich verenigd om samenwerking te bewerkstelligen. Vereniging Ons Recht is een ondersteunende factor in het uitwerken en behalen van doelstellingen. Meld jezelf aan als lid van de Vereniging Ons Recht en doe mee jouw eigen wereld vorm te geven in vrijheid van jouw recht.

Meer weten? Wat we doen klik hier!
Child Custody, Adoption And Surrogacy
Marriage, Civil Unions & Divorce

Professionele en ervaren juristen, advocaten en rechtsgeleerde, verenigingen en stichtingen gingen jou voor. Doe mee want alleen samen kunnen wij het aan.

Waarom voor onze organisatie structuur kiezen.

Uitstekend georganiseerd systeem

Vaak is het voor kleinere organisaties en individuen te bewerkelijk en moeilijk een goede samenwerking met anderen tot stand te brengen. Doe jouw eigen ding zoals jij dit wil, samen met mensen die hetzelfde willen met ondersteuning van velen anderen in een reeds georganiseerde structuur. Daar ligt de kracht.

Transparante kosten

Alles kost geld, maar vele handen maken licht werk! Stichting Recht heeft er voor gekozen een organisatie op te bouwen met verschillende afdelingen. Eén daarvan is het bestuurlijk element van de "Vereniging Ons Recht", waar iedereen lid van kan worden en mee kan doen in beleid en besluitvorming. De kosten voor deelname in Vereniging Ons Recht zijn niets meer dan het jaarlijkse lidmaatschap. Een gratis lidmaatschap behoort ook tot de mogelijkheden.

Ongeëvenaarde mogelijkheden

Door het verenigingsverband met andere mensen, ondersteunende verenigingen en stichtingen, kan jij vrij zijn ook je jezelf als individu binnen de organisaties te ontplooien en gebruik maken van de diensten die de verenigingen en stichtingen jou bieden, jouw doel te bereiken, die tot op heden ondenkbaar en onbereikbaar leken. Jij hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden waar een wil is, is een weg.

Wil jij met onze organisatie samenwerken? Laat onze ervaringen jouw gids zijn. 

Wil jij de mogelijkheden bespreken?

WANNEER ONRECHT RECHT WORDT IS VERZET EEN PLICHT!