De Stichting Recht houdt zich bezig met jouw recht. Het is namelijk ons recht. Het recht van jou, mij en ieder ander! Nu dat recht telkens grover geschonden wordt zijn er vele mensen wel een beetje klaar mee. De meesten klagen en klagen, of gaan demonstreren tegen hen die onze rechten schenden, wat we zo de laatste decennia’s gemerkt hebben dus ook niks uithaalt. Wij hebben besloten er iets mee te gaan doen door er gezamenlijk iets mee te gaan doen.

Hoe begon het allemaal?

Het begon met ONRECHT dat niet alleen ons maar ook jullie werd aangedaan.

Wij konden dit onrecht niet verdragen. Het vrat aan onze ziel, dus gingen wij op zoek naar ons recht en de waarheid.

Wij kwamen er reeds snel achter dat de politiek VALS is. Wij vonden dit gegeven feit dan ook in ons woordenboek onder synoniem van vals terug. 

vals: betekent en is :
bn. bw. (-er, -t), verkeerd; bedrieglijk ; niet oprecht; vijandig gezind.
 vals > sluw (bn) en:

arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, >>politiek<<, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig,  onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig.

POLITIEK IS VALS!

Maar ons recht is recht en handelen onder valse voorwendselen is dan ook misdadig en strafbaar in ons strafrecht!  Wij merkten dat deze mensen dus ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid wensen te nemen voor wat zij doen en hun strategieën dit ook te ontlopen door een afschuifsysteem.

Willen wij in die valse duivelse corrupte wereld leven? Is dit wat we voor de kinderen achter laten? Of gaan we er samen iets aan doen dit onrecht te bestrijden en zo weer tot een goed en eerlijk bestuur te komen die het recht van de mens respecteert?
Wij besloten er iets mee te doen en zijn verschillende samenwerkingsverbanden met organisatie aangegaan.

 

Groepen en pagina’s verdwijnen nu ineens spoorloos van Facebook. Wij voorzagen dit reeds en zijn dus voorbereid.

Wij hebben een gelijksoortig platform gecreëerd waar een ieder vrijblijvend in mee kan doen, informatie kan delen, elkaar helpen, elkaar versterken door gezamenlijk projecten aan te pakken, groepen te vormen en daarop gecoördineerde actie te voeren.

De Revolutie voor Vrijheidsrechten is 5 mei 2020 online gegaan, doordat de vrijheden van de mensen nu wel zeer ernstig bedreigd werden en worden door de volksvertegenwoordigers in Den Haag! De organisatie werkt samen met andere organisaties om jouw rechten recht te houden en jouw vrijheden te garanderen. Hiervoor worden door verschillenden organisaties aan verschillenden projecten gewerkt. Ben jij door censuur en inperkingen van jouw menig niet tevreden op faceboek, dan heb jij een alternatief op www.vrijheidsrechten.nl

Meld je aan! Het is gratis. Je maakt zo een pagina en/of groep van bijvoorbeeld jouw organisatie aan. Nog een gift: Een bewustmakend maar gratis boek voor en over jouw vrijheid kun je hier downloaden https://www.vrijheidsrechten.nl/het-boek-vrijheid-nederlandse-vertaling-gratis-in-pdf

SAMENWERKEN MET DE REVOLUTIE VOOR VRIJHEIDSRECHTEN!

Dit is mogelijk voor individuen, groepen, verenigingen en stichtingen!

Zoek jij een alternatief? Word jij niet vertegenwoordigt? Word jij gecensureerd? Word jij niet gehoord?

Vertegenwoordig jezelf! En doe het samen met jouw vrienden, familie, kinderen, buren, waar en wanneer jij maar wil. Maak een groep aan op vrijheidsrechten en jij hebt jouw eigen platform.

Wil jij met jouw organisatie ook mee werken aan herstel van ons recht en de rechtstaat, of wil jij bijdrage met kennis dit te doen.

Neem contact op via ons contact formulier.

“Strategie zonder tactiek is de langzaamste weg naar de overwinning. Tactiek zonder strategie is het geluid voor de nederlaag.”

Een voorbeeld elkaar te kunnen helpen is gedegen wettelijke informatie delen in de strijd tegen het onrecht! Zo het wezenlijk begrip van art 326 SR bijvoorbeeld.

Een goed voorbeeld is de wederrechtelijk en onrechtmatige vorderingen.

– In dit artikel van prof. dr.ir. A. van Putten  wordt een uiteenzetting over de wettelijke eisen belicht waaraan een gerechtsdeurwaarder en het gerechtsdeurwaarderskantoor waar hij werkzaam is moet voldoen bij het uitoefenen van zijn taken als beëdigd openbaar ambtenaar. Een gerechtsdeurwaarder oefent zijn ambt uit in het kader van zijn ambtseed/belofte als opdrachtnemer van een opdrachtgever volgens art. 11 van de gerechtsdeurwaarderswet(GDW). Aangetoond wordt dat iedere gerechtsdeurwaarder dient te werken vanuit een kantoor dat rechtspersoonlijkheid bezit. Bij gebreke daarvan lijdt ieder exploot aan nietigheid.

Download: De nietigheid van gerechtsdeurwaarders exploten

landscape, fantasy, storm
Lawyer
Court
Law Books

We zijn toegewijd om de mensen te helpen slagen in het leven.

Samenwerkende Deelnemers:
Samen staan we sterk. Zij gingen jou voor!

Professoren, Rechtsgeleerde, Rechters, Advocaten en Juristen