Het briefadres voor Dakloze is een initiatief van Stichting Recht om hulp te bieden waar dat kan.

Vergeet het clichébeeld van de alleenstaande clochard als dakloze.
Een dakloze is een persoon die niet voldoende middelen bezit om zich een onderdak te kunnen veroorloven.
Het begint door een registratie (misdaad) van gemeente. Ik noem het een misdaad gezien burgers in rechten gelijk zijn in rechts subject aan rechtspersonen in het civiel recht maar rechtspersonen mogen altijd een postbus  hebben en een natuurlijkpersoon zonder vaste woon- of verblijfplaats niet. Plus dat de natuurlijkpersoon ook nog mens is en recht heeft op zijn mensenrechten.

Er zijn meerdere oorzaken waardoor iemand dakloos kan worden, zoals huisuitzetting, zich onttrekken aan ouderlijk gezag (kinderen) of een echtscheiding. In gebieden waar werkloosheid welig tiert kunnen velen vaak geen werk vinden, waardoor zij bij gebrek aan een sociale uitkering  geen geld meer hebben om een woning te betalen.
In andere gebieden kan een dakloze wel werk hebben, maar dit werk brengt niet genoeg op om een woning te kunnen betalen.

Een groot deel van de hedendaagse daklozen lijdt niet aan alcoholisme, verslaving of een psychische ziekte, maar zijn slachtoffer van het systeem.
Veel al is dit veroorzaakt doordat zij in eerste instantie hun rechten van art. 25 UVRM ontnomen zijn door ambtenaren die stellen dat de schendingen van mensenrechten die zij elke dag plegen gewoon hun werk is. Het zijn mensen in beroepsdeformatie die geen idee hebben wat ze aanrichten door alleen maar hun werk te doen!

Daklozen komen vaak terecht in een vicieuze cirkel. Zonder een telefoonnummer of permanent adres kan een dakloze moeilijk nieuw werk zoeken of een uitkering aanvragen. Bovendien heeft de dakloze geen bankrekening om een eventueel salaris op te ontvangen en zal hij waarschijnlijk door zijn verschijning in veel plaatsen niet eens te woord worden gestaan. Maar zonder inkomen kan hij geen adres, telefoonnummer, bankrekening of fatsoenlijke kleding krijgen.
Zonder “woon”adres kan hij het voorgaande niet krijgen.

Steeds vaker belanden jongeren of vrouwen in het circuit van de daklozen. Door de crisis wordt het steeds duurder om een woning te vinden. Maar de corona crises leert ons ook iets anders. Al die administratieve banen die nu thuis werken maken ruimte voor een aantal problemen die we daarmee zien verdwijnen. Files, co2/stikstof uitstoot, luchtverontreiniging en woningnood zijn met thuiswerken direct opgelost.  

Dakloze blijven buiten de boot vallen doordat ze niks kunnen zonder een brievenbus zijnde een zakelijk handels adres in het recht van art 1:1 BW

Daarom bieden wij een Briefadres aan!! Zodat de dakloze weer gewoon alles kan gaan doen.