Cases

Stichting Recht is de toezichthouder en zal in opdracht van Vereniging Ons Recht massaclaims behandelen als in ieders algemeen dienend belang, zodat de vrijheid en autonomie beginselen van de mens is  gewaarborgd voor de dag van morgen zonder zorgen..