Projects In The Media

Mensenrechten, acties en ander nieuws

De misdaden op het volk door (bestuurs)verenigingen is niet nieuw. Vandaar dat Stichting Recht ook de toezichthouder is over de aangesloten organisaties. .
Wij zien erop toe dat de wet en de gegeven protocollen die gevolg dient te worden, ook nageleefd worden.

Het verlies van onze rechten in de ondermijning van de rechtstaat is een groot onrecht. Het is de misdaad van de eeuw!

Deskundigenbijeenkomst ter voorbereiding op het debat over de Staat van de Rechtsstaat • 4 feb. 2014

De rechters in Nederland luiden de noodklokken in de eerste kamer. De woorden liegen er niet om: De politiek is ernstig ziek!

Algemene inleiding, dr. A.F.M. Brenninkmeijer

Thema 1: Rechtspraak
Sprekers:
– mr. dr. G.J.M. Corstens, president Hoge Raad
– mr. H.D. Tjeenk Willink, voormalig vicepresident Raad van State
– mr. W.F. Hendriksen, algemeen deken Nederlandse Orde van Advocaten

Thema 2: Strafrecht
Sprekers:
– mr. dr. Y. Buruma, raadsheer Hoge Raad
– mw. mr. J.M. Penn-te Strake, lid College van procureurs-generaal
– mw. mr. M.C.C. van de Schepop, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Thema 3: Grondrechten
Sprekers:
– prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de Mens, Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel Recht, Tilburg University
– mr. dr. J.P. Loof, lid College voor de Rechten van de Mens