Prachtig boek vrijheid gratis in PDF

The Message of Freedom in One Minute

Wat = vrijheid?

Vrijheid is wat je hebt als niemand je zijn wil oplegt. Iedereen erkent dit van
nature als iets goeds omdat we allemaal waarde hechten aan ons vermogen
om keuzes te maken. We hechten er allemaal waarde aan om beslissingen te
nemen zonder te worden bedreigd. Het is alleen jammer dat de meesten van
ons nog nooit de tijd hebben genomen om eens na te denken over de precieze
aard van vrijheid en haar fundamenten in onontkenbare principes.

Het toepassen van deze principes op grote onderwerpen kan gecompliceerd zijn,
maar het concept van vrijheid is dat niet. Wanneer het consequent wordt
toegepast, wijst het ons de weg naar een meer harmonieuze samenleving.
Als iemand ons zijn wil oplegt, zijn we duidelijk niet vrij. Misschien helpt
het om vrijheid niet als een ding te zien, maar als een ideale staat van sociale
harmonie waarin niemand zijn wil aan een ander oplegt. Een schending van
vrijheid is een aanval op een bepaald slachtoffer wiens wil onder dwang
wordt beperkt door zijn leven of zijn eigendom af te nemen, of te dreigen hem
iets aan te doen. Vrijheid is niet alleen een ideale staat van de samenleving,
maar een morele code die de rechten van anderen respecteert.

Zelfeigenaarschap is een onlosmakelijk deel van het menszijn. Je bent van
jezelf. Je bent eigenaar van je lichaam. Je bent eigenaar van je arbeid.
Iedereen die anders beweert probeert je vrijheid te beperken of je tot zijn slaaf
te maken.

Omdat je eigenaar van jezelf bent, is het verkeerd van iemand als hij
geweld gebruikt tegen jou of je eigendom. Het accepteren van dit simpele feit
is de basis van een vrije en geweldloze samenleving. Dit universele non-
agressie principe geldt voor iedereen, en daarom is het verkeerd om een ander
te doden, te verwonden, te beschadigen, te bestelen of te bedreigen. Iedereen
die direct geweld gebruikt tegen anderen, steun verleent aan geweld tegen
anderen, of geweld tegen anderen gebruikt in naam van iemand anders houdt
ons tegen om ons potentieel te bereiken in harmonieuze en wederzijds
voordelige handelingen die in vrijheid plaatsvinden.